Backofficeactiviteiten – Outsourcing is een levensvatbaar zakelijk voorstel

0
138

Een bedrijf is opgedeeld in vele afdelingen die strak met elkaar verweven zijn in een glad weefsel. Deze afdelingen voeren hun specifieke taken uit die backofficefuncties worden genoemd. Dergelijke taken omvatten boekhouding, personeelsbeheer, boekhouding, informatietechnologie en al die taken die verband houden met klantenhandel, marketing, promotie en productie.

Wanneer bedrijven in eerste instantie beginnen, zijn deze taken eenvoudig te beheren; maar wanneer ze uitgroeien Backoffice uitbesteden tot commerciële reuzen, wordt het erg moeilijk voor ze om alle activiteiten te doen. In een dergelijke situatie is de beste optie om deze operaties uit te besteden aan professionele bureaus die ze op een kosteneffectieve en gespecialiseerde manier kunnen uitvoeren, zodat deze bedrijven zich kunnen concentreren op hun kerngebieden.

In de afgelopen twee decennia hebben westerse landen gestaag verschillende operaties overgebracht naar lagelonenlanden in Azië. De directies dragen met name back-end office-activiteiten over vanwege de voordelen die in Aziatische landen worden behaald in termen van lage kosten en een hoogopgeleide Engelssprekende beroepsbevolking. Deze factoren zijn bovendien geholpen door de dynamische ontwikkeling in informatietechnologie en telecommunicatie.

Enkele van de bedrijfsprocessen die kunnen worden gegeven voor backoffice-outsourcing zijn:

o Uitbestedingsdiensten voor boekhouding en financiën

o Klantenservice

o Human Resources Outsourcing (HRO)-diensten

o Uitbestedingsdiensten voor informatietechnologie (IT).

Binnen deze processen bevinden zich subfuncties, waaronder het oplossen van klachten en vragen, het beheren van bestellingen, het afhandelen van vragen over facturering, het bieden van ondersteuning bij productinformatie, het beheren van loyaliteitsprogramma’s, enzovoort, enzovoort.

Het beste deel van het uitbesteden van backofficeactiviteiten is dat een aanzienlijk deel van de organisatiekosten wordt verlaagd en dat er een duidelijke verbetering is in de kwaliteit van de output van projecten en producten. Behalve dat dit leidt tot verbeterde processen en een gefocust management, wordt ook de stress van het doen van grote hoeveelheden papierwerk verminderd.

Van de grootste multinationals tot de kleinste winkels, outsourcing van backoffices is een levensvatbare en verstandige zakelijke beslissing. Zodra u de beslissing heeft genomen om uw backoffice-activiteiten uit te besteden, is het volgende dat u moet doen, het zoeken naar een geschikte dienstverlener. Dit is geen moeilijke taak, want een beetje onderzoek op internet zal u helpen bij het nemen van uw beslissing.

De huidige economische situatie en een dreigende recessie hebben wereldwijd geleid tot hevige concurrentie en een toename van fusies en overnames. Het resultaat is de creatie van wereldwijde conglomeraten die constant winstgevend willen zijn en zichzelf willen onderhouden door de kosten tot het minimum te beperken – en een zekere manier om dit te doen is door hun backofficeactiviteiten uit te besteden.